top of page

מעצר עד תום ההליכים ועבירות סמים

'מעצר ימים' - בשלב הראשוני שוטר רשאי לעצור חשוד ללא צו מעצר למשך 24 שעות אז חייב להביא את החשוד בפני בית המשפט לצורך הארכת מעצרו. לקצין ממונה קיימת הסמכות להאריך את הבאת החשוד לפני בית משפט ל-48 שעות.

כאשר עוצרים חשוד עם צו מעצר יש להביאו תוך 24 שעות בפני בית משפט, כאשר קצין משטרה אינו יכול להאריך את משך מעצר זה.

על מנת לעצור חשוד במעצר ימים יש למלא אחר מספר תנאים: 1) קיים חשד סביר שהוא ביצע עבירה מסוג עוון או פשע; 2) קיים חשד לשיבוש הליכי משפט; או 3) חשש לסיכון לאדם או לציבור; או 4) נדרש לבצע פעולות חקירה נוספות אשר ניתן לבצען רק אגב מעצר; 5) לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת.

   

המדובר בשלב טרם הגשת כתב אישום כנגד החשוד ומעצר זה מוגבל ככלל עד ל-30 ימים. 

כפי שניתן לראות הטעמים למעצר בשלב זה לפני הגשת כתב אישום מטרתם העיקרית לאפשר לרשות החוקרת להמשיך ולחקור את העבירה וזאת ללא הפרעות אשר יכולות לנבוע מהיות החשוד משוחרר.

כלל, עם תום הטעמים שהובילו למעצר ימים, למשל סיום הליכי חקירה, יש לשחרר את החשוד. אולם, מכיוון ובסיום החקירה עוברת ההחלטה בדבר הגשת כתב אישום לידי התובע, קיימת אפשרות להארכת מעצרו של חשוד לצורך הכנת כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים אל נוכח בקשת תובע, מה שמכונה כ'מעצר על-פי הצהרת תובע'. מעצר זה מוגבל עד ל-5 ימים.   

בשלב בו הוגש כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים כנגד נאשם ישנה אפשרות נוספת למעצר, הנקרא 'מעצר ביניים' אשר הינו מעצר 'גישור' בהסכמת הנאשם, לצורך לימודו את חומרי החקירה העומדים נגדו.

יש לדעת כי עד להגשת כתב האישום חומר החקירה אינו גלוי לנאשם ורק עם הגשת כתב האישום נגדו קמה לו הזכות לקבל את חומרי החקירה. עוד יש לציין כי בשלב זה בית המשפט המוסמך לדון בבקשות המעצר הינו בית משפט השלום.  

מעצר עד תום ההליכים הינו מעצר של נאשם אשר הוגש כנגדו כתב אישום והוא למעשה בקשה של הרשות התובעת להשאירו עצור עד סיום ההליכים הפליליים כנגדו. מעצר עד תום ההליכים כלל מוגבל עד לתשעה חודשים, אך קיימת סמכות לבית המשפט העליון להאריך את תקופת המעצר לתקופה נוספת של עד 90 יום. 

  

מעצר עד תום ההליכים – הינו מעצר של נאשם אשר הוגש כנגדו כתב אישום והוא למעשה בקשה של הרשות התובעת להשאיר את הנאשם במעצר עד תום ההליכים הפליליים כנגדו. על מנת לעצור נאשם עד תום ההליכים יש למלא אחר מספר תנאים: 1) קיומה של עילת מעצר; 2) קיומן של ראיות לכאורה להוכחת האשמה; 3) היעדר חלופה – לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת; 4) הנאשם הינו מיוצג על ידי עורך דין.

בשלב זה חומר החקירה גלוי בפני הנאשם וסנגורו. בית המשפט אשר לו הסמכות העניינית לדון בבקשת המעצר עד תום ההליכים הוא בית המשפט שלו הסמכות העניינית לדון בעבירות, אך יהא זה שופט אחר מהשופט הדן בתיק העיקרי. 

עבירות סמים וחזקת מסוכנות:

ככלל עבירות של סמים מקימות חזקת מסוכנות סטטוטורית מכח סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי [סמכויות אכיפה – מעצרים], התשנ"ו-1996. בתי משפט התייחסו למאפיינים של עבירות אלו ובכללם הנזק הרב לחברה אשר טמון בהם, הפיתוי הגדול לעסוק בעבירות סמים עקב השכר הרב הטמון בצידן והקלות שבביצוען כאשר לצורך ביצוען לא נדרש בהכרח לצאת מהבית.

כאשר מדובר בעבירות מסוג זה נקבע בשורה של פסקי דין כי "מי שיש נגדו ראיות לכאורה על החזקת סם שלא לצריכה עצמית, או על סחר בסם, צפוי למעצר עד תום ההליכים. רק נסיבות מיוחדות יכולות להצדיק, במקרים כאלה, שחרור מן המעצר." בש"פ 4350/09 גנאם חרבאוי נ' מדינת ישראל (טרם פורסם 25.5.09).

    

הנסיבות המיוחדות לשחרור נאשמים בעבירות סמים לחלופת מעצר גם כאשר יש נגדם ראיות לכאורה הינם, בין השאר, מקרים בהם הנאשם הוא אדם צעיר ונורמטיבי ללא עבר פלילי. מעבר לנסיבות מיוחדות כגון היעדר עבר פלילי, במקרים בהם קיימת חולשה ראייתית נקבע כי יש לבצע איזון בין המסוכנות העולה מעבירות הסמים לבין חולשת הראיות, כך שבמקרים אלו ניתן לשקול חלופת מעצר.  

בשל נקודת המוצא בעבירות סמים כי מדובר במקרים המקימים חזקת מסוכנות סטטוטורית, נאשמים לא ישוחררו ברגיל לחלופת מעצר. סוגיית המעצרים הינה חשובה מאוד בהליך הפלילי ויש בה כדי להשליך על המשך ההליך כולו. הסתייעות בעורך דין פלילי מנוסה הינה קריטית עוד בשלבי המעצר, החל ממעצר הימים ועד למעצר עד תום ההליכים. כפי שעולה מהאמור לעיל במקרה של עבירות סמים ולאור חזקת המסוכנות הקיימת מעצר עד תום ההליכים במקרים אלו הוא הכלל.          

מהצלחות המשרד:

לייעוץ התקשרו: 052-528-9081

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page