top of page

מהי תעודת יושר, מי רשאי לבקש ממני תעודת יושר ואיך מתמודדים עם תעודת יושר לא נקייה?

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

תעודת יושר היא העתק של הרישום הפלילי של אדם כפי שמופיע במאגרי המידע של משטרת ישראל אשר מהווה אישור להיעדר רישום פלילי. המשמעות של היעדר רישום פלילי הוא היעדר רישומים לגבי הרשעות ועונשים שנגזרו על אדם על-ידי בתי משפט. ודוק: רישום פלילי אינו כולל מידע בדבר חקירות ומשפטים מתנהלים ותיקי חקירה אשר נסגרו ללא העמדה לדין. רישומים אלו מופיעים ברישום המשטרתי.

חוק המרשם הפלילי מתיר לכל אדם לעיין במידע פלילי הנוגע לו. על מנת לעשות כן יש לגשת לתחנת משטרה, להזדהות בפני שוטר באמצעות תעודה מזהה, למלא טופס בקשה עם פרטים מזהים ולקבל העתק של המרשם הפלילי. העתק המרשם הפלילי מיועד לאדם המבקש בלבד וזאת על מנת שידע מה כולל המרשם אודותיו וכן יפעל לתיקון טעויות במידה ונמצאו.

חשוב לדעת כי הרישום הפלילי של אדם הינו ככלל חסוי למעט רשימה של גופים ציבוריים כגון השב"כ אשר מורשים לקבל מידע זה. בנוסף ישנם מקרים בהם גופים רשאים לבקש מידע על רישומו הפלילי של אדם כגון מקרים בהם אדם מבקש להשתתף במכרז מטעם גוף ציבורי, חידוש רישיון, אימוץ ילד ועוד. במקרים אלו העברת המידע מותנית בהסכמת האדם להעברת המידע והמידע אשר יועבר הינו רק אותו מידע אשר זכאי אותו גוף לקבל על-פי החוק. למעסיק או גוף בלתי מורשה אסור לדרוש העתק מרשם פלילי והדבר אף מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 22 לחוק המרשם הפלילי אשר דינה עד שנתיים מאסר.

למרות האמור לעיל, מעסיקים רבים אשר כלולים בגופים הרשאים לבקש העתק מהרישום הפלילי דורשים כחלק מתנאי הקבלה לעבודה "תעודת יושר" מן המועמד ובכך למעשה כופים על המועמד את הצגת המרשם הפלילי, שכן אם לא יעשה כן לא יתקבל לעבודה.     

תקופות התיישנות ותקופות מחיקה של עבירות פליליות

הורשעת בהליך פלילי– כלל רישום זה אינו נותר לנצח וקיימת לו תקופת התיישנות ותקופת מחיקה אשר בסופה נמחק הרישום הפלילי.

תקופת התיישנות:  תקופת ההתיישנות החלה על הרשעות נגזרת מהעונש אשר הושת על-ידי בית המשפט וגיל הנאשם (קטין או בגיר):

בגיר:

 • עד שנת מאסר בפועל: 7 שנים

 • עד חמש שנות מאסר בפועל: 10 שנים

 • למעלה מחמש שנות מאסר בפועל: כפל התקופה אשר הוטלה על ל-15 שנים

 • עונש אחר כגון קנס, פסילה, מאסר על תנאי, התחייבות להימנע מביצוע עבירה: 7 שנים.       

 

קטין:

 • עד שלוש שנות מאסר בפועל: 5 שנים

 • עד חמש שנות מאסר בפועל: 7 שנים

 • למעלה מחמש שנות מאסר בפועל: 10 שנים

 • עונש אחר כגון קנס, פסילה, מאסר על תנאי, התחייבות להימנע מביצוע עבירה: 3 שנים.      

 

תקופת ההתיישנות מתחילה עם תום תקופת המאסר. לאחר שתמה תקופת ההתיישנות של הרשעה חלה תקופת המחיקה ורק גופים מסוימים המוגדרים בחוק יוכלו לקבל מידע על הרשעה זו.

תקופת מחיקה: כלל תקופת המחיקה הינה 10 שנים מתום תקופת התיישנות. במקרים מסוימים לא קיימת תקופת התיישנות וחלה ישירות תקופת מחיקה:

 • רישום פלילי של קטין שעבר עבירה טרם הגיעו לגיל 14:  5 שנים.

 • רישום פלילי של קטין שעבר עבירה (מסוג עוון) בין גילאי 14-16: 3 שנים.

 • כאשר העונש שהוטל הינו פיקוח קצין מבחן בלבד: 5 שנים.

 • הליך שנסתיים באי הרשעה ושהוטל בו עונש שירות לציבור והתחייבות להימנע מביצוע עבירה נוספת: 5 שנים.

 • הליך בו ניתן צו לפי סעיף 26 לחוק הנוער: 5 שנים.

יש לציין כי קיימות עבירות בהן לא תחול התיישנות או מחיקה כגון עבירות שעונשן מאסר עולם.  

יש לך רישום פלילי וטרם חלפה לה תקופת המחיקה – יש מה לעשות. אחת מסמכויותיו של נשיא המדינה היא להעניק חנינה ולאפשר מחיקה של רישום פלילי, או לקצר את תקופת ההתיישנות עבורה. סמכות החנינה של הנשיא מיועדת אך ורק למקרים חריגים בהם מתקיימות נסיבות ייחודיות המצדיקות היעתרות לבקשה. טעמים אשר ישקלו בעת הגשת בקשת חנינה הינם: נסיבות ביצוע העבירה, נסיבות אישיות ומשפחתיות מיוחדות, טעמים רפואיים, טעמים סוציאליים, מצב כלכלי, תרומה מיוחדת לחברה ועוד. 

  

משום שבקשות מסוג חנינה יתקבלו במשורה ישנה חשיבות בעריכת בקשה מנומקת המלווה בכל המסמכים הרלוונטיים ולצורך כך יש מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין פלילי.   

לייעוץ התקשרו: 052-528-9081

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page