top of page

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

עורכת הדין מורן שלזינגר בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) בהצטיינות מאוניברסיטת חיפה. בנוסף לעו"ד מורן שלזינגר תואר ראשון בתקשורת (B.A) גם הוא מאוניברסיטת חיפה.

 

במהלך לימודיה ולאחריהם שימשה עו"ד מורן שלזינגר כמנהלת האדמיניסטרטיבית של המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה באוניברסיטת חיפה. בנוסף שימשה עו"ד מורן שלזינגר כעוזרת מחקר למספר מרצים מובילים מהתחום הפלילי באוניברסיטת חיפה.

 

כיום עו"ד מורן שלזינגר משמשת כעמית הוראה בקורס משפט פלילי באוניברסיטת חיפה. כמו כן, חברה בפורום הפלילי הארצי של לשכת עורכי הדין.

 

עם סיום לימודיה התמחתה עו"ד מורן שלזינגר בפרקליטות מחוז חיפה (פלילי) תחת אימונה של עו"ד דינה רויטגרונט בתפקידה דאז כמשנה לפרקליט מחוז חיפה (פלילי). 

עו"ד מורן שלזינגר
ליצירת קשר

Success! Message received.

הסדרי טיעון

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

 

הסדר טיעון הינו הסכם אשר נערך בין התביעה לבין הנאשם במסגרת משפט פלילי, במסגרתו התביעה מסכימה לוותר על חלק מהאישומים המיוחסים לנאשם או להמיר אישום חמור באישום קל יותר, או לוותר לנאשם ויתור אחר המעניק לו הקלה בקשר לתוצאות המשפט וזאת בתמורה להודית הנאשם בעובדות שיש בהן כדי להרשיעו.    

הסדרי טיעון - עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר - הסדרי טיעון

הסדר הטיעון חוסך לשני הצדדים את ניהול ההליך הפלילי עד סופו, מייתר העדת עדים ואף יכול לספק לעיתים וודאות בצורת עונש מוסכם או טווח ענישה ידוע מראש.

 

הסדר טיעון מצריך את אישורו של בית המשפט והוא אינו מחויב לו. על אף האמור על פי פסיקת בית המשפט העליון רק במקרים יוצאי דופן יסרב בית המשפט לקבל את הסדר הטיעון. בע"פ 1958/98,פלוני נ' מדינת ישראל, עמד בית המשפט העליון על חשיבות קיומם של הסדרי טיעון:

 

"הכל מסכימים כי האינטרס הציבורי במובנו הרחב מחייב את בתי המשפט לעודד קיומם של הסדרי טיעון. קיום הסדרי טיעון מאפשר פרישה רחבה יותר של אכיפת החוק ובכך יש כוח מרתיע כשלעצמו, העשוי לאזן את אפקט ההקלה בעונש במקרה הקונקרטי. הסדר טיעון אשר נכרת בהתאם לכללים ועל פי שיקולים ראויים, מקצר את עינוי הדין של הנאשם ושל נאשמים פוטנציאליים הממתינים לכתב אישום נגדם. ההסדר מסייע לרשויות האכיפה בהעמדת עבריינים נוספים לדין, ומבטיח ענישה שאינה מרוחקת בזמן ממועד ביצוע העבירה. הוא חוסך את המשאבים הרבים המושקעים בניהול הליך פלילי, לעיתים מורכב וממושך, המכביד הן על התביעה והן על הנאשם, ומפנה את בית המשפט העמוס לעייפה, לעיסוק בתיקים אחרים. מבחינה ערכית, יש להסדר הטיעון ערך מוסף כאשר העבריין מקבל על עצמו אחריות למעשיו."

 

כאשר בוחן בית המשפט אם לאמץ הסדר טיעון נקבע כי עליו לבחון האם התבצע איזון ראוי בין התועלת או טובת ההנאה לה זוכה הנאשם במסגרת עסקת הטיעון לבין האינטרס הציבורי. נקודת המוצא הינה מידת העונש המוצע בשים לב לסוג העבירה, לחומרתה ולנסיבות ביצועה. על בית המשפט לתת דעתו גם על הנסיבות האישיות של הנאשם ועל שיקולי מדיניות של ענישה ראויה.  

לייעוץ התקשרו: 052-528-9081

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page