top of page

מטרידים אותך? מאיימים עלייך? מה ניתן לעשות - צו הרחקה וצו למניעת הטרדה מאיימת

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

מטרידים אותך? מאיימים עלייך? פוגעים בפרטיותך? שני הצווים העיקריים העומדים לרשות הנפגע הינם צו הגנה למניעת אלימות במשפחה וצו למניעת הטרדה מאיימת. להלן סקירה קצרה על שני הצווים: הדומה, השונה ומה שבניהם.         

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, מאפשר לבית המשפט לענייני משפחה או לבית משפט השלום לתת צו הגנה מפני אדם שנהג באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירות מין או כלא אותו שלא כדין בסמוך להגשת הבקשה. בית המשפט יעניק צו הגנה גם אם הוכח בפניו כי התנהגות האדם נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירות מין. צו הרחקה יינתן גם  כנגד מי שהתעללו בו התעללות נפשית מתמשכת או כנגד מי שמתנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר של חייו.

המושג "בן משפחה" הוגדר בצורה רחבה וכולל בני משפחה בעבר, לרבות בן או בת זוג, הורה או בן/ בת זוג של הורה, צאצא או צאצאית של בן/ בת זוג, סב או סבתא, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, אחיין או אחיינית.

צו ההגנה כולל איסור על המטריד להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להתקרב אליה, להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום, לעשות דברים אשר מונעים מבן משפחתו מלהשתמש בנכס ששייך לאותו בן משפחה. בנוסף, ניתן לבקש מבית המשפט שיטיל הגבלות נוספות כגון מתן ערובה על מנת להבטיח את קיום הצו.   

צו ההגנה יכול להינתן לבקשתו של בן משפחה, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, תובע משטרתי או עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער או על פי חוק ההגנה על חוסים. דיון ראשוני בבקשה יערך במעמד צד אחד, ובית המשפט יכול להוציא צו הרחקה עד למשך של שבעה ימים אז צריך להתקיים דיון במעמד שני הצדדים. ניתן להאריך את תוקף צו ההרחקה לתקופה של שלושה חודשים, עד לתקופה מרבית של שנה.  

  

משמעות הפרת צו הגנה שהוצא על-ידי בית המשפט הינו עבירה פלילית של הפרת הוראה חוקית לפי סעיף 287 לחוק העונשין.  

צו למניעת הטרדה מאיימת

החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 מאפשר לבית המשפט לתת צו שימנע מאדם לעשות מעשים אשר הינם בגדר "הטרדה מאיימת". החוק מגדיר הטרדה מאיימת כבילוש מארב או התחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת; איום לפגוע באדם או במאיים עליו; יצירת קשר עם אדם בעל פה בכתב או בכל אמצעי אחר; פגיעה ברכושו של אדם, בשמו הטוב או בחופש התנועה שלו.

בית המשפט יכול לאסור על אותו אדם ליצור קשר עם המתלונן בכל דרך שהיא, להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, רכבו, ממקום עבודתו או כל מקום בו נוהג בקביעות להימצא בו המתלונן, להטריד את המתלונן בכל דרך שהיא, לשאת או להחזיק בנשק.

   

צו ההגנה יכול להינתן לבקשתו של הנפגע, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או תובע משטרתי. דיון ראשוני בבקשה יערך במעמד צד אחד, ובית המשפט יכול להוציא צו מניעת הטרדה מאיימת עד למשך של שבעה ימים אז צריך להתקיים דיון במעמד שני הצדדים. ניתן להאריך את תוקף צו ההרחקה לתקופה שלא תעלה על שנה ומנימוקים מיוחדים שיפורטו ניתן להאריך את תוקף הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנתיים.     

גם צו זה יכול להתקבל במעמד צד אחד ובדומה תוך 7 ימים יש לקיים דיון במעמד הצדדים. במסגרת הצו רשאי בית המשפט להגביל את פעולותיו של האדם המטריד, מאיסור על יצירת קשר עם המתלונן, לרכבו, מקום מגוריו, איסור על נשיאת נשק ועוד.  

בדומה לצו הגנה - משמעות הפרת צו הטרדה מאיימת שהוצא על-ידי בית המשפט הינו עבירה פלילית של הפרת הוראה חוקית לפי סעיף 287 לחוק העונשין.  

שימוש לרעה בהוצאת צווי הרחקה

צווי ההרחקה נועדו על מנת להגן על המוטרד וליתן בידו סעד מהיר במקרים בהם קיימת פגיעה או חשש לפגיעה בו. אך, למרבה הצער, ישנם מקרים בהם נעשה שימוש לרעה בהוצאת הצווים לצורך קבלת יתרון אסטרטגי בסכסוך קיים בין הצדדים. עיקר השימוש לרעה נעשה במהלך סכסוכי גירושים. החוק מאפשר להטיל על מי שניצל לרעה את ההליכים והגיש בקשה קנטרנית הוצאות לטובת המדינה ולטובת צד שנפגע וכן פיצוי נאות למי שנפגע בעקבות הגשת הבקשה. ואכן היו מקרים בהם בתי משפט פסקו הוצאות עקב ניצול הליכים אלו. מעבר לכך ניתן לתבוע תביעת דיבה ופיצויים בתביעה עצמאית ונפרדת.

צו הרחקה וצו למניעת הטרדה מאיימת הינם כלים המאפשרים שמירה על שלומם של נפגעים, באופן זמני ומיידי כאשר מתרחשת או עתידה להתרחש פגיעה. על מנת להגיש בקשה לצו חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין מנוסה.

לייעוץ התקשרו: 052-528-9081

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page