top of page

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

עורכת הדין מורן שלזינגר בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) בהצטיינות מאוניברסיטת חיפה. בנוסף לעו"ד מורן שלזינגר תואר ראשון בתקשורת (B.A) גם הוא מאוניברסיטת חיפה.

 

במהלך לימודיה ולאחריהם שימשה עו"ד מורן שלזינגר כמנהלת האדמיניסטרטיבית של המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה באוניברסיטת חיפה. בנוסף שימשה עו"ד מורן שלזינגר כעוזרת מחקר למספר מרצים מובילים מהתחום הפלילי באוניברסיטת חיפה.

 

כיום עו"ד מורן שלזינגר משמשת כעמית הוראה בקורס משפט פלילי באוניברסיטת חיפה. כמו כן, חברה בפורום הפלילי הארצי של לשכת עורכי הדין.

 

עם סיום לימודיה התמחתה עו"ד מורן שלזינגר בפרקליטות מחוז חיפה (פלילי) תחת אימונה של עו"ד דינה רויטגרונט בתפקידה דאז כמשנה לפרקליט מחוז חיפה (פלילי). 

עו"ד מורן שלזינגר
ליצירת קשר

Success! Message received.

סגירת תיק מותנית

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

 

תיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982, מאפשר לחשוד, ובכלל זה גם תאגיד, לסגור את התיק כנגדו בהסדר מותנה, בו למעשה נערך הסדר בין הרשות התובעת לחשוד אשר אם יודה החשוד בעובדות המהוות את העבירה המפורטות בהסדר ויקיים את התנאים המופיעים בו – לא יוגש כנגדו כתב אישום. 

סגירת תיק מותנית - עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר - סגירת תיק מותנית

תנאים אשר יכולים למצוא מקומם בהסדר יכולים לכלול בין היתר התחייבות להימנע מביצוע עבירה (שלא תעלה על שנה), פיצוי לאוצר המדינה (עד לסך של 29,200 ₪), פיצוי לנפגע העבירה (עד לסך של 29,200 ₪),  עמידה בתנאי תכנית טיפול, הימצאות בפיקוח קצין מבחן ועוד.

 

בטרם חתימה על הסדר מותנה לחשוד קיימת זכות לעיון בחומר חקירה ובטיוטת כתב אישום אם אינו זהה למתואר בהסדר.    

 

עמד החשוד בתנאי ההסדר ייסגר התיק כנגדו בעילה של "סגירה בהסדר" ולא יוטל עליו הסטיגמה של רישום פלילי.

היועץ המשפטי לממשלה קבע בהנחיה שפורסמה נסיבות שבהן ניתן יהיה לערוך הסדר מותנה, כגון נסיבות אישיות של החשוד, נסיבות ביצוע העבירה, חלוף זמן רב מביצוע העבירה, והתנהלות החשוד לאחר ביצוע העבירה, לרבות שיתוף פעולה שלו עם רשויות האכיפה, תוצאות העבירה ועוד.

 

בהנחיה נקבע, כי ניתן יהיה לערוך הסדר מותנה רק בעבירת מסוימות, בעבירות מסוג חטא או עוון או בעבירה מסוג פשע (בשלב זה לא קיימת בתוספת כל עבירת פשע ולכן הסדר זה בפועל לא מוחל). ההנחיה קובעת כי ככלל ניתן יהיה לערוך הסדר מותנה בעבירות קלות, או בנסיבות ביצוע מקלות, באופן שמטה את הכף מבחינת האינטרס הציבורי לסגירת התיק בהסדר מותנה.

 

עוד נקבע בהנחיה כי בשלב הראשון יחול החוק רק על התובעים בפרקליטות וכן על תובעים המוסמכים לנהל תיקים בעבירות של תכנון ובנייה ומשרד הכלכלה. חוק הסדר מותנה לא יחול בשלב ההתחלתי על תיקי משטרה, בשל קשיי היערכות ומגבלות תקציב. לגבי תיקים אלו נדחה מועד יישום החוק ליום 1.3.16.  

 

תנאי סף להחלת הסדר מותנה:

1. העונש המתאים לדעת התובע אינו כולל מאסר בפועל.

2. לחשוד אין עבר פלילי בחמש שנים לפני ביצוע העבירה נשוא ההסדר.

3. קיומן של ראיות מספיקות לאישום נושא ההסדר.

 

ככל ונחקרתם כחשודים בביצוע עבירה פלילית בעבירות קלות, או בנסיבות ביצוע מקלות יש מקום לפנות לעורך דין פלילי על מנת שינסה למצות את האפשרות לסגור את התיק בעילת "סגירה בהסדר".

 

 

* הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בדבר סגירת תיק בהסדר מותנה

לייעוץ התקשרו: 052-528-9081

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page