top of page

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

עורכת הדין מורן שלזינגר בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) בהצטיינות מאוניברסיטת חיפה. בנוסף לעו"ד מורן שלזינגר תואר ראשון בתקשורת (B.A) גם הוא מאוניברסיטת חיפה.

 

במהלך לימודיה ולאחריהם שימשה עו"ד מורן שלזינגר כמנהלת האדמיניסטרטיבית של המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה באוניברסיטת חיפה. בנוסף שימשה עו"ד מורן שלזינגר כעוזרת מחקר למספר מרצים מובילים מהתחום הפלילי באוניברסיטת חיפה.

 

כיום עו"ד מורן שלזינגר משמשת כעמית הוראה בקורס משפט פלילי באוניברסיטת חיפה. כמו כן, חברה בפורום הפלילי הארצי של לשכת עורכי הדין.

 

עם סיום לימודיה התמחתה עו"ד מורן שלזינגר בפרקליטות מחוז חיפה (פלילי) תחת אימונה של עו"ד דינה רויטגרונט בתפקידה דאז כמשנה לפרקליט מחוז חיפה (פלילי). 

עו"ד מורן שלזינגר
ליצירת קשר

Success! Message received.

עיכוב הליכים

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

 

בכל שלב שלאחר הגשת כתב האישום ולפני מתן הכרעת הדין יכול היועץ המשפטי לממשלה, ובעבירות מסוג עוון גם המשנים ליועץ המשפטי לממשלה, להודיע לבית המשפט על עיכוב ההליכים כנגד הנאשם.

עיכוב הליכים - עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר - עיכוב הליכים

בדרך כלל החלטה על עיכוב הליכים ניתנת לבקשת נאשם אשר פנה בבקשה מתאימה ליועץ המשפטי לממשלה ושכנע כי בעניינו מתקיימות נסיבות חריגות אשר יש בהן כדי לעכב את ניהול ההליך הפלילי כנגדו.  

 

המדובר בעיכוב הליכים הפליליים ולא עצירתם וקיימת סמכות ליועץ המשפטי לממשלה להורות על חידוש ההליכים בפרק תקופה מסוימת התלויה בסוג העבירה בה מואשם הנאשם. בעבירות מסוג פשע (עבירות שעונשן מעל לשלוש שנות מאסר) ניתן לחדש הליכים עד ל-5 שנים מיום העיכוב ובעבירות מסוג עוון (עבירות שעונשן נקבע לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים) ניתן לחדש הליכים עד לשנה מיום העיכוב. הליך אשר עוכב פעמיים לא ניתן לחדשו יותר. על אף קיומה של אפשרות זו ברב המקרים עיכובו של הליך פלילי משמעותו הפסקת ההליך.  

על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנושא עיכוב הליכים פליליים (הנחיה מס' 4.3030), החלטה לעכב את ההליכים ניתנת על רקע נסיבות יוצאות דופן, הנובעות מנסיבות מיוחדות של העבירה או מנימוקים אישיים מיוחדים של הנאשם.

 

במקרים מסוימים ייתכן ויתבקש היועץ המשפטי לממשלה, טרם קבלת החלטתו, לבצע בירורים נוספים כגון: הזמנת תסקיר משירות המבחן , בקשה להערכת מצבו הנפשי של הנאשם על-ידי הפסיכיאטר המחוזי, קבלת תגובת המתלונן או התייעצות עם רשויות המשמעת (כאשר המדובר בעובד מדינה).  

 

היועץ המשפטי לממשלה רשאי להתנות את עיכוב ההליכים בתנאים כגון: דרישה מהנאשם להביע חרטה ו/או התחייבות מביצוע עבירות עתידיות, ועוד.

 

 

 

 

הנחיות היועץ המשפטי - עיכוב הליכים פליליים

קבלת בקשה לעיכוב הליכים פליליים| עבירות איומים|הגשת בקשה לעיכוב הליכים ליועמ"ש 

קבלת בקשה לעיכוב הליכים פליליים| שתי עבירות תקיפה סתם איומים והיזק לרוכש במזיד|הגשת בקשה לעיכוב הליכים ליועמ"ש 

קבלת בקשה לעיכוב הליכים פליליים| שתי עבירות אלמ"ב|אלימות במשפחה|הגשת בקשה לעיכוב הליכים ליועמ"ש 

לייעוץ התקשרו: 052-528-9081

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page