top of page

מעצר עד תום ההליכים

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

בהליך הפלילי ישנם סוגים שונים של מעצרים אשר ההבדל העיקרי ביניהם מושתת על השלב בו נמצא ההליך הפלילי. מעצר עד תום ההליכים הינו בשלב שבו הסתיימה החקירה המשטרתית והוגש כתב אישום. בקשה למעצר עד תום ההליכים הינה בקשה של הגוף התובע (המורכב בעיקר מהפרקליטות והתביעה המשטרתית) להותיר את הנאשם עצור עד לסיום ההליך הפלילי כנגדו.

בשלב זה עדיין עומדת לזכות הנאשם חזקת החפות ולפיכך מעצרו בשלב זה הינה פגיעה קשה בחירותו. בשל הפגיעה האמורה בתי המשפט מונחים לבחון בכל מקרה לגופו האם מעצר הינו חיוני בנסיבות המקרה, כאשר נמצא שלא ניתן להשיג את תכלית המעצר בחלופה אחרת כגון: ערבות, איזוק אלקטרוני, מעצר בית ועוד.     

להבדיל מבקשת מעצר ימים המוגשת לבית משפט השלום, בקשה למעצר עד תום ההליכים מוגשת לבית המשפט שלו הסמכות העניינית לדון בעבירות המיוחסות לנאשם. ככלל בקשה זו לא תידון בפני השופט אשר ידון בתיק העיקרי.    

תנאים למעצר עד תום ההליכים:

1. ראיות לכאורה: סיכוי סביר שהראיות כנגד הנאשם לאחר קיומו של ההליך הפלילי יוכיחו את אשמתו.  

בבש"פ 5564/11 פלוני נ' מדינת ישראל (השופט עמית) עמד על הקשר בין חוזק הראיות להגבלת הנאשם:

"קיימת "מקבילית כוחות" בין עוצמת הראיות לכאורה לבין מידת ההגבלה על חירותו של הנאשם. ככל שעוצמת הראיות קטנה יותר ובחינת חומר החקירה, אפילו בשלב הלכאורי, מעוררת ספקות וסתירות, כך תגדל הנכונות לשחרר לחלופת מעצר. ולהיפך, ככל שהראיות לכאורה חזקות וחד-משמעיות יותר, ובהתקיים שאר התנאים להורות על מעצר, כך תקטן הנכונות להסתפק בחלופת מעצר"

2. עילת מעצר: קיומה של עילת מעצר כנגד הנאשם כגון חשש לבטחון הציבור, חשש להתחמקות מן הדין. ישנן עבירות בהן קיימת עילת מעצר סטטוטורית בהן אין צורך להוכיח עילת מצער כגון עבירות סמים ואלימות.

 

3. היעדר חלופת מעצר: בהתקיימותם של ראיות לכאורה ועילת מעצר על בית המשפט לבחון האם קיימת חלופת מעצר, אשר תשרת את מטרת המעצר ותוביל לפגיעה פוחתה בנאשם. חלופות אפשריות למעצר עד תום ההליכים הינן: מעצר בית תחת פיקוח, מעצר באיזוק אלקטרוני, ערבויות כספיות ועוד. בשלב זה לעיתים לפני מתן החלטה בבקשת המעצר נערך תסקיר של שירות המבחן הבוחן את החלופות הקיימות ומביע עמדתו בפני בית המשפט בדבר החלופות המוצעות ויכולתן לספק כחלופה מתאימה. יצוין כי תסקיר שירות המבחן אינו מחייב את בית המשפט והינו בגדר המלצה.  

עם הגשת הבקשה למעצר עד תום ההליכים והגשת כתב האישום כנגד הנאשם זכאי הנאשם לעיין בחומר החקירה נגדו. בשלב זה קיימת חובת ייצוג של סנגור לנאשם ולא ניתן לקיים דיון במעצר עד תום ההליכים כאשר הנאשם לא מיוצג. ככלל, תוך 30 ימים מיום מעצרו של הנאשם יש לקיים את תחילת המשפט – ההקראה ואם תוך 9 חודשים מיום מעצרו בית המשפט לא הכריע את דינו הנאשם ישוחרר.   

ערעור על החלטת המעצר:

ניתן לערער על החלטת בית המשפט על מעצר עד תום ההליכים לערכאה גבוה יותר. כמו כן, ניתן לבקש עיון חוזר בפני הערכאה אשר דנה בתיק במידה ונתגלו עובדות חדשות, שינוי נסיבות או בחלוף זמן ניכר ממועד ההחלטה. לא קיימת הגבלה על מספר הפעמים בהן ניתן לבקש בקשה לעיון חוזר.

סוגיית מעצר עד תום ההליכים הינה משמעותית מאוד בהליך הפלילי ויש בה כדי להשליך על ההליך כולו ולפיכך חשוב לקבל ייעוץ וייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי מנוסה אשר ישתמש בכל הכלים העומדים לרשותו על מנת להוביל לשחרורו של הנאשם.  

לייעוץ התקשרו: 052-528-9081

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page