top of page

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

עורכת הדין מורן שלזינגר בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) בהצטיינות מאוניברסיטת חיפה. בנוסף לעו"ד מורן שלזינגר תואר ראשון בתקשורת (B.A) גם הוא מאוניברסיטת חיפה.

 

במהלך לימודיה ולאחריהם שימשה עו"ד מורן שלזינגר כמנהלת האדמיניסטרטיבית של המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה באוניברסיטת חיפה. בנוסף שימשה עו"ד מורן שלזינגר כעוזרת מחקר למספר מרצים מובילים מהתחום הפלילי באוניברסיטת חיפה.

 

כיום עו"ד מורן שלזינגר משמשת כעמית הוראה בקורס משפט פלילי באוניברסיטת חיפה. כמו כן, חברה בפורום הפלילי הארצי של לשכת עורכי הדין.

 

עם סיום לימודיה התמחתה עו"ד מורן שלזינגר בפרקליטות מחוז חיפה (פלילי) תחת אימונה של עו"ד דינה רויטגרונט בתפקידה דאז כמשנה לפרקליט מחוז חיפה (פלילי). 

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר
ליצירת קשר

Success! Message received.

נפגעי עבירה

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

 

עד לאחרונה לא היה לקורבן העבירה כל מעמד פורמלי בהליך הפלילי בכלל, ובשלב החקירה וההחלטה על העמדה לדין בפרט. אם הקורבן היה גם המתלונן, הוא רשאי היה, ככל מתלונן לערור על ההחלטה. אך בזה הסתכם מעמדו. כיום, חוק זכויות נפגעי עבירות מקנה לקורבן זכות לקבל מידע על שלבים שונים של ההליך, לפי בקשתו, ובכלל זה על ההחלטה אם לחקור או להעמיד לדין. עם זאת אין לו זכות להביע עמדה קודם להחלטה על העמדה לדין (אף שיש לו זכות להביע עמדה בשלבים אחרים של ההליך – לדוגמא בשלב ההחלטה על עיכוב ההליכים, הסדר טיעון ועוד).

נפגעי עבירה - עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר - נפגעי עבירה

חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א – 2001, הוא חוק שנועד להסדיר באופן ממוקד וכולל את  זכויותיהם של מי שנפגעו מעבירות פליליות, בכל הקשור להליך החקירה, המשפט וריצוי העונש של הפוגע. החוק מבחין בין שלוש קבוצות של נפגעים:

  • כלל הנפגעים

  • נפגעי עבירות מין ואלימות

  • נפגעי עבירות מין ואלימות חמורה

 

החוק קובע רמות שונות של זכויות לנפגעים השונים בניהם: סיוע ופיצוי, הגנה, יידוע (על ההליך ועל הזכויות), הבעת עמדה (השתתפות) ועוד.

 

מעבר לזכויות במהלך ניהול ההליכים הפליליים, זכאי כל נפגע עבירה לתבוע פיצויים כספיים ממי שביצע עבירה כלפיו וגרם לו לנזק. ניתן לעשות זאת בכמה דרכים:

תביעה אזרחית – נפגע העבירה יכול לתבוע, ככל אדם, תביעה אזרחית רגילה, ללא קשר לקיום ההליך הפלילי. תביעה זו ניתן להגיש בכל שלב בכפוף לדיני ההתיישנות הרגילים.

 

תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים -  נפגע העבירה יכול להגיש תביעה נגררת מכח סעיף 77(א) לחוק בתי המשפט אשר קובע כי במידה והורשע אדם בבית משפט שלום או בבית משפט מחוזי והוגשה נגדו ונגדו בלבד תביעה אזרחית בשל העובדות המהוות את העבירה שבה הורשע, מוסמך השופט או המותב שהרשיעו, לאחר שפסק הדין בפלילים הפך לחלוט, לדון בתביעה האזרחית, אם ביקש זאת מגיש התביעה. תביעה זו ניתן להגיש תוך 90 יום מיום שהפך פסק הדין המרשיע לחלוט.

סעיף 42א' לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א – 1971 קובע כי הממצאים והמסקנות של פסק דין חלוט במשפט פלילי, המרשיע את הנאשם, יהיו קבילים במשפט אזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם, כאשר הוראות סעיף זה אינן חלות על ממצאים ומסקנות שבגזר הדין, להבדיל מהכרעת הדין.

 

על פי סעיף 42ג' לפקודת הראיות, הנתבע אינו רשאי לסתור את תוכנו של פסק הדין הפלילי או של ראיה שכבר הוגשה או נשמעה במסגרת ההליך הפלילי, אלא ברשות בית המשפט. כלומר לרב כל שנותר לנפגע העבירה להוכיח הוא את גובה הנזק אשר נגרם לו.  

 

לייעוץ התקשרו: 052-528-9081

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page