top of page

שחרור ממעצר

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

כל אחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו בסיטואציה בה הוא נמצא בתוך תא מעצר ואין זה משנה עד כמה חייתם חיים נורמטיביים עד כה. חווית המעצר הינה חוויה לא פשוטה כלל וכלל ובמיוחד קשה לאלה אשר להם זו ההתקלות הראשונה עם ההליך הפלילי. מעבר לאי הנוחות המתבקשת משהייה במעצר, אם זה מעצר ימים ואם זה מעצר עד תום ההליכים, לשהות במעצר או לשחרור ממעצר ישנה חשיבות רבה להמשך ההליך הפלילי.

מעצר ימים הוא מעצר שמתבצע לפני שהוגש כתב אישום ובעיקרו נועד לאפשר לרשות החוקרת להמשיך ולחקור את העבירות הנדונות כאשר החשוד נמצא במעצר ולא יכול לסכל את פעולות החקירה הנדרשות. כפי שצוין במאמר מעצר ימים וחומרי חקירה – בשלב זה חומר הראיות אינו נמצא בפני החשוד ובא כוחו ולהם קיימת האפשרות לחקור את השוטר אשר הגיש את בקשת המעצר. בנקודה זו חשוב להיעזר בשרותיו של עורך דין פלילי אשר ישאל את השאלות הנכונות ואף יציג בפני בית המשפט את החלופות הקיימות למעצרו של החשוד על מנת להגדיל את סיכויי השחרור.      

מעצר עד תום ההליכים הוא מעצר לאחר הגשת כתב אישום, בשלב בו הופך החשוד מחשוד לנאשם. בקשה למעצר עד תום ההליכים הינה בקשה של הרשות התובעת להשאיר את הנאשם עצור עד לסיום ההליך הפלילי בעניינו. כפי שצוין במאמר מעצר עד תום ההליכים וראיות לכאורה – בשלב זה ניתן לעצור עד תום ההליכים את הנאשם רק במידה וקיימות די ראיות הקושרות אותו לעבירות המיוחסות לו וכאשר לא קיימת כל חלופה אשר יכולה לאיין את תכליות המעצר. בנקודה זו חשוב מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי אשר יעבור על חומר הראיות בקפידה ויוכל לטעון במידת האפשר להיעדר תשתית ראייתית לכאורית, דבר אשר יגדיל את סיכויי השחרור והסתפקות בחלופת מעצר כגון מעצר בית.

 

 

 

   

נחקרתם ונעצרתם? שיכרו את שירותיו של עורך דין פלילי שיעשה כל שניתן על מנת להוביל לשחרורכם המהיר.  

לייעוץ התקשרו: 052-528-9081

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page