top of page

ייצוג אסירים


אסיר או עצור רשאי להגיש עתירה נגד רשות מרשויות המדינה ואנשים הממלאים תפקידים על פי דין בכל הנוגע למאסרם או מעצרם.


בין יתר ההחלטות שניתן לעתור כנגדן:

סיווגו כאסיר שניתן להוציאו לחופשה: הגורמים הנבחנים הינם סוג העבירה (בעבירות מסוימות יש צורך בהמלצה של ועדה כגון ועדה לאלימות במשפחה או ועדה להערכת מסוכנות), ריצוי תקופת מאסר מינימלית (ככלל לפחות רבע מתקופת המאסר), התנהגות טובה וסיווג בקטגוריה המאפשרת חופשה.

החלטה בדבר יציאה לחופשה

החלטה בדבר מתן טיפול רפואי או נפשי

החלטת בדבר שילובו של אסיר בטיפול

החלטה בדבר קיום התייחדות

תנאי מאסר נוספים כגון שילוב בעבודה, החזקה באגף או כלא מסוימים ועוד

אסיר רשאי להגיש עתירה נגד נציב שב"ס, ועדת השחרורים לאסירים או נגד ועדת שחרורים מיוחדת, על החלטה הקשורה בשחרורו על תנאי. בית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים לו הסמכות לדון בעתירות אסיר. המשמעות הינה כי בית המשפט יתערב בהחלטת שב"ס רק אם מצא כי ההחלטה חרגה ממתחם הסבירות.


 

מהצלחות המשרד: 

מאמרים נוספים העשויים לעניין אותך:

 


המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי

תיוגים:

Comments


פוסט אחרון
פוסטים אחרונים
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page