top of page

ייצור הפקה וגידול סמיםסעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים אוסר גידול, ייצור, הפקה, הכנה או מיצוי מחומר אחר של סם מסוכן, אלא ברשיון מאת המנהל. סם מסוכן מוגדר בתוספת הראשונה לפקודה והוא כולל כל מלח של הסם, תכשיר, תרכובת, תערובת או תמיסה של חומר ומלחיהם. העבירה אינה מבצעת אבחנה בין סוגי הסמים השונים וכן אינה תלויה בכמויות הסם המסוכן וקובעת עונש מקסימאלי של עד עשרים שנות מאסר.


מהם ההבדלים בין ייצור הפקה וגידול של סמים בכמות לצריכה עצמית וייצור הפקה וגידול של סמים בכמויות מסחריות?


בשל אי ההבחנה האמורה בסוג הסם המסוכן וכמותו, אדם אשר נמצא מגדל שתיל בודד, לצורך שימושו העצמי ומי שנמצא מייצר כמות גדולה, נמצאים תחת אותו סעיף עבירה והענישה המחמירה של עד עשרים שנות מאסר. להבדיל, עבירת ההחזקה והשימוש של סמים מסוכנים עורכת הבחנה בין ביצוע העבירה לצריכה עצמית, אז העונש המקסימאלי הוא עד שלוש שנות מאסר, לבין ביצוע העבירה שלא לצריכה עצמית, אז העונש המקסימאלי הינו עד עשרים שנות מאסר.


הענישה הנהוגה בייצור הפקה וגידול של סמים


על אף היעדרה של הבחנה פורמאלית בין כמויות ייצור הסם בפועל תיקים אשר כמות הייצור בהן הינה קטנה (למשל עד 25 ק"ג של קנאביס) תטופל על-ידי התביעה המשטרתית וכתב אישום בגין ייצור הפקה וגידול יוגש לבית משפט השלום, בעוד וכמות ייצור הגדולה מהאמור תטופל על-ידי הפרקליטות וכתב אישום בגין יצור הפקה וגידול יוגש לבית משפט המחוזי.


בהתאם בתי המשפט מעניקים משקל לסוג וכמות הסם אשר יוצר וכן למשאבים אשר נדרשו לצורך ייצור הסם. אין דומה עניינו של מי אשר גידל סמים כגון קנאביס בשדה הבית כמי אשר הקים מעבדה לצורך הגידול, אשר השניה דורשת תכנון, משאבים, היערכות ותכנון.


לפי מדיניות הענישה הקיימת כאשר מדובר במי אשר מורשע בייצור הכנה והפקה של סם מסוג מריחואנה בכמות קטנה, כאשר אין לחובתו עבר פלילי והוא בעל פוטנציאל שיקומי, העונש אשר בית המשפט יטיל עליו יכול להגיע לכדי מאסר בפועל של מספר חודשים, מאסר שיבוצע בעבודות שירות ובמקרים המתאימים אף אי הרשעה. לעומת זאת, מי אשר הורשע בייצור גידול והפקה של כמויות סם גדולות צפוי לעונש חמור יותר אשר יכלול ברב המקרים מאסר מאחורי סורח ובריח.


ניתן לראות כי המחוקק מחמיר יותר עם מי אשר מייצר את הסם המסוכן על-פני מי אשר משתמש בו לצריכתו העצמית. נוצר מצב אבסורדי בו אדם אשר גידל כמות של סם מסוכן לשימושו העצמי יימצא את עצמו עומד מול כתב אישום, בעוד ואותו אדם אשר החזיק או השתמש באותו סם לצריכתו העצמית בדרך כלל לא יעמוד בפני הליך פלילי.


זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין גידול ייצור והפקה של סמים? פנה לעו"ד פלילי על מנת שזה ימצה את זכויותיך אל מול רשויות החוק. משרד עורכי דין מורן שלזינגר מלווה את לקוחותיו בכל שלביו של ההליך הפלילי במסירות וללא פשרות.

 

מהצלחות המשרד: 

מאמרים נוספים העשויים לעניין אותך:

 
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי

פוסט אחרון
פוסטים אחרונים
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page