top of page

סגירת תיק פלילי


בסיום החקירה המשטרתית, מעבירה המשטרה את תיק החקירה ליחידה התובעת (התביעה המשטרתית או הפרקליטות לפי סוג העבירה הנדונה), אשר תפקידה להחליט האם להגיש כתב אישום אם לאו. במקרים מסוימים, טרם קבלת ההחלטה, תבקש היחידה התובעת לבצע השלמות חקירה.לאחר מעבר על תיק החקירה יכולה הרשות התובעת להגיש כתב אישום או לסגור את תיק החקירה. סגירת תיק חקירה יכול להיעשות משלושה טעמים: חוסר אשמה, היעדר ראיות מספיקות ונסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין ("חוסר עניין לציבור").

חוסר אשמה – כאשר התובע מגיע למסקנה כי החשוד כלל לא ביצע עבירה.

חוסר ראיות - כאשר התובע סבור שאין בידיו די ראיות להוכיח את אשמת החשוד, אף שהוא לא משוכנע שהחשוד לא ביצע עבירה.

חוסר עניין לציבור – כאשר התובע סבור שיש בידיו די ראיות להוכיח את אשמת החשוד אך הוא סבור כי אין אינטרס ציבורי מספק להעמדה לדין או שיש אינטרס ציבורי שלא להעמיד לדין.

סגירת התיק בעילה של חוסר אשמה אינה מותירה רישום משטרתי להבדיל מסגירת התיק בעילות של חוסר ראיות והיעדר עניין לציבור.

במקרה שהתיק נסגר המשטרה תעביר הודעה מסודרת על סגירת התיק ועילת הסגירה לחשוד ובמידה ובתיק ישנו מתלונן, נפגע עבירה, תועבר הודעה מסודרת גם אליו. נפגע עבירה יכול להגיש ערר על סגירת התיק תוך 30 יום מיום קבלת ההודעה על סגירת התיק. בדומה, חשוד רשאי לפנות בבקשה לגוף שסגר את תיק החקירה בבקשה מנומקת לשנות את עילת הסגירה.


נחקרת תחת אזהרה במשטרה ואתה מעוניין לוודא שלא יוגש נגדך תיק פלילי? פנה לעו"ד על מנת שייעץ לך מהי הדרך הנכונה והמהירה ביותר אשר תוביל לסגירת התיק כנגדך.

 

מהצלחות המשרד: 

מאמרים נוספים העשויים לעניין אותך:

 


המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי

פוסט אחרון
פוסטים אחרונים
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page